Как да изчислим ефективния дял от приходите (ERS)

31.03.2022 13:40:32

Как да изчислим ефективния дял от приходите (ERS)

Ефективният дял на приходите е мярка за ефективност на рекламна кампания, която показва колко приходи се усвояват от маркетинговите разходи. Колкото по-нисък, толкова по-добре – по-нисък ефективен дял от приходите означава, че вашата реклама не струва много в сравнение с приходите, които носи.

ERS = Разходи/Приходи x 100

Например, ако харчите $10 за източник на реклама всеки месец и правите $50 на месец приходи, ERS за този източник на реклама ще бъде:

ERS = $10/$50 x 100 = 20%

Това означава, че 20% от вашите приходи са били използвани за плащане на този източник на реклама.

Тази формула е приложима както за анализ на конкретни маркетинг канали, така и на цялостното представяне на бизнеса и всички източници на приходи.

Бонус съвет: не бързайте да изчислявате ефективността на вашите (дигитални) реклами, без значение от канала за комуникация (Facebook, Instagram, Google и т.н.). Дайте нужното време да се натрупа значително количество данни (приходи, разходи, брой покупки), след което приложете формулата.

Comments

This article does not have any comments yet

Leave a comment

Анализ на данни

Кои KPI да следя за ефективност на рекламата? - Riscase

Как да изчислим ефективния дял от приходите (ERS)

Как се изчислява ERS (ефективния дял от приходите)?

Ефективният дял на приходите е мярка за ефективност на рекламна кампания, която показва колко приходи се усвояват от маркетинговите разходи. Колкото по-нис Ефективният дял на приходите е мярка за ефективност на рекламна кампания, която показва колко приходи се усвояват от маркетинговите разходи. Колкото по-нис 2022-03-31T13:44:42+03:00 Как да изчислим ефективния дял от приходите (ERS)

<p><strong>Ефективният дял на приходите</strong> е мярка за ефективност на рекламна кампания, която показва колко приходи се усвояват от маркетинговите разходи. <strong><span style="color: #008000;">Колкото по-нисък, толкова по-добре</span></strong> &ndash; по-нисък ефективен дял от приходите означава, че вашата реклама не струва много в сравнение с приходите, които носи.</p> <p><strong>ERS = Разходи/Приходи x 100</strong></p> <p>Например, ако харчите $10 за източник на реклама всеки месец и правите $50 на месец приходи, ERS за този източник на реклама ще бъде:</p> <p>ERS = $10/$50 x 100 = <strong>20%</strong></p> <p><span style="color: #800000;"><strong>Това означава, че 20% от вашите приходи са били използвани за плащане на този източник на реклама.</strong></span></p> <p>Тази формула е приложима както за анализ на конкретни маркетинг канали, така и на цялостното представяне на бизнеса и всички източници на приходи.</p> <p></p> <p>Бонус съвет: не бързайте да изчислявате ефективността на вашите (дигитални) реклами, без значение от канала за комуникация (Facebook, Instagram, Google и т.н.). Дайте нужното време да се натрупа значително количество данни (приходи, разходи, брой покупки), след което приложете формулата.</p>

Compare products

We use cookies - cookie policy.

Cookie Settings